Banner trang chi tiết
Toán tư duy Singapore lớp 3 BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM

BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM

BÀI TOÁN GIẢ THIẾT TẠM


5 bài giảng! Luyện tập chuyên đề

Bài giảng

Bài toán giả thiết tạm - bài 1
Nâng cao 2145 lượt học Video

Bài toán giả thiết tạm - bài 1


Bài toán giả thiết tạm - bài 2
Nâng cao 1084 lượt học Video

Bài toán giả thiết tạm - bài 2


Bài toán giả thiết tạm - bài 3
Nâng cao 806 lượt học Video

Bài toán giả thiết tạm - bài 3


Bài toán giả thiết tạm - bài 4
Nâng cao 727 lượt học Video

Bài toán giả thiết tạm - bài 4


Bài toán giả thiết tạm - bài 5
Nâng cao 757 lượt học Video

Bài toán giả thiết tạm - bài 5