Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Chương trình học toán cơ bản theo hàng tuần Toán lớp 9, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

 

Các bài giảng tương ứng với các bài học trong sách giáo khoa, bên cạnh đó Thầy Hiếu có các bài giảng video luyện tập về các bài học giúp các em học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc.

 

Các video bài giảng luyện tập có thể có thêm các bài tập ở mức độ nâng cao vừa phải, giúp các con làm quen với dạng bài nâng cao. Sau mỗi video đều có các bài tập về nhà, học sinh sẽ làm bài ra vở ghi và sau đó so sánh với đáp án mà thầy giáo đã đưa lên.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Đại số:

+ Căn bậc hai

+ Căn thức bậc hai

 

 

- Hình học:

+ Một số hệ thức về cạnh và đường cao trong tam giác vuông


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Đại số:

+ Liên hệ giữa phép nhân và phép khai phương

+ Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

 

 

 


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Hình học:

+ Tỉ số lượng giác của góc nhọn


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Hình học:

+ Luyện tập: Tỉ số lượng giác của góc nhọn


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Đại số:

+ Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

 

 

- Hình học:

+ Bảng lượng giác


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Đại số:

+ Biến đổi đơn giản biểu thức chứa căn bậc hai

 

 

- Hình học:

+ Một số hệ thức về cạnh và góc trong tam giác vuông


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Đại số:

+ Rút gọn biểu thức chứa căn bậc hai


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Đại số:

+ Căn bậc ba

 

 

- Hình học:

+ Luyện tập: Các bài toán thực tếĐề cương ôn tập giữa kì I

Đề cương ôn tập giữa kì I


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Đại số:

+ Nhắc lại và bổ sung khái niệm về hàm số 

 

 

- Hình học:

+ Sự xác định của đường tròn. Tính chất đối xứng của đường tròn


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Đại số:

+ Hàm số bậc nhất

 

 

- Hình học:

+ Đường kính và dây của đường tròn


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Đại số:

+ Đồ thị hàm số y = ax + b (a khác 0)

 

 

- Hình học:

+ Liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Đại số:

+ Đường thẳng song song. Đường thẳng cắt nhau

 

 

- Hình học:

+ Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

+ Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Đường thẳng song song. Đường thẳng cắt nhau

BTVN: Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Luyện tập: Đường thẳng song song. Đường thẳng cắt nhau

BTVN: Luyện tập Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

BTVN: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Luyện tập: Vị trí tương đối của đường thẳng và đường tròn

Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

BTVN: Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Luyện tập: Dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

BTVN: Luyện tập Các dấu hiệu nhận biết tiếp tuyến của đường tròn

Đề kiểm tra Tháng 11 Chưa làm - Điểm cao nhất N/ABài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Đại số:

+ Hệ số góc của đường thẳng y = ax + b (a khác 0)

 

 

- Hình học:

+ Tính chất của hai tiếp tuyến cắt nhau


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Hình học:

+ Vị trí tương đối của hai đường tròn


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Đại số:

+ Phương trình bậc nhất hai ẩn

 

 

- Hình học:

+ Vị trí tương đối của hai đường tròn


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Đại số:

+ Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

+ Giải hệ bằng phương pháp thế


Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

+ Đề cương ôn tập học kì I

+ Đáp án đề cương ôn tập học kì I


Ôn tập học kì I

+ 10 Đề thi ôn luyện học kì I

+ Đáp án 10 đề thi ôn luyện học kì I 


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Đại số:

+ Giải hệ bằng phương pháp cộng đại số

 

 

- Hình học:

+ Góc ở tâm. Số đo cung


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Đại số:

+ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 

 

- Hình học:

+ Liên hệ giữa cung và dây

+ Góc nội tiếp


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Đại số:

+ Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình

 

 

- Hình học:

+ Góc tạo bởi tiếp tuyến và dây cung


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Hình học:

+ Góc có đỉnh ở bên trong. Góc có đỉnh ở bên ngoài đường tròn


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Hình học:

+ Cung chứa góc


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Đại số:

+ Hàm số y = ax² (a khác 0)

 

 

- Hình học:

+ Tứ giác nội tiếp


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Đại số:

+ Đồ thị hàm số y = ax² (a khác 0)

 

 

- Hình học:

+ Đường tròn ngoại tiếp. Đường tròn nội tiếp


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Đại số:

+ Phương trình bậc hai một ẩn số

 

 

- Hình học:

+ Độ dài đường tròn, cung tròn


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Đại số:

+ Công thức nghiệm của phương trình bậc hai

 

 

- Hình học:

+ Diện tích hình tròn, hình quạt tròn


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Đại số:

+ Công thức nghiệm thu gọn


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Đại số:

+ Hệ thức Vi-et và ứng dụng

 

 

- Hình học:

+ Hình trụ. Diện tích xung quanh và thể tích hình trụ


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Phương trình quy về phương trình bậc hai

 

 

- Hình học:

+ Hình nón. Hình nón cụt. Diện tích xung quanh và thể tích hình nón cụt


Tài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 31 (02/04 - 08/04)

- Đại số:

+ Giải bài toán bằng cách lập phương trình 

 

 

- Hình học:

+ Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu


Bài học tuần 32 (09/04 - 15/04)

- Hình học:

+ Hình cầu. Diện tích mặt cầu và thể tích hình cầu


Bài học tuần 33 (16/04 - 22/04)

- Ôn tập cuối năm


Bài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Ôn tập cuối năm


Bài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Ôn tập cuối năm