Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Chương trình học toán cơ bản theo hàng tuần Toán lớp 6, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

 

Các bài giảng tương ứng với các bài học trong sách giáo khoa, bên cạnh đó Thầy Hiếu có các bài giảng video luyện tập về các bài học giúp các em học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc.

 

Các video bài giảng luyện tập có thể có thêm các bài tập ở mức độ nâng cao vừa phải, giúp các con làm quen với dạng bài nâng cao. Sau mỗi video đều có các bài tập về nhà, học sinh sẽ làm bài ra vở ghi và sau đó so sánh với đáp án mà thầy giáo đã đưa lên.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Số học:

+ Tập hợp. Phần tử của tập hợp

+ Tập hợp các số tự nhiên

+ Ghi số tự nhiên

 

 

- Hình học:

+ Điểm. Đường thẳng


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Số học :

+ Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

+ Luyện tập: Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con

+ Phép cộng và phép nhân

 

 

- Hình học:

+ Ba điểm thẳng hàng


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Số học :

+ Luyện tập: Phép cộng và phép nhân

+ Phép trừ và phép chia

 

 

- Hình học:

+ Đường thẳng đi qua hai điểm


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Số học :

+ Luyện tập: Phép trừ và phép chia

+ Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số

+ Luyện tập: Lũy thừa với số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Số học :

+ Chia hai lũy thừa cùng cơ số

+ Thứ tự thực hiện các phép tính

 

 

- Hình học:

+ Tia


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Số học:

+ Luyện tập: Thứ tự thực hiện các phép tính

+ Ôn tập kiểm tra 45 phút

 

 

 

- Hình học:

+ Luyện tập: Tia


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Số học :

+ Tính chất chia hết của một tổng

+ Luyện tập: Tính chất chia hết của một tổng

+ Dấu hiệu chia hết cho 2, 5

+ Luyện tập: Dấu hiệu chia hết cho 2, 5

 

 

- Hình học:

+ Đoạn thẳng


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Số học :

+ Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

+ Luyện tập: Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9

+ Ước và bội

 

 

- Hình học:

+ Độ dài đoạn thẳng


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Số học :

+ Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

+ Luyện tập: Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố

 

 

- Hình học: 

+ Khi nào AM + MB = AB ?


Đề cương ôn tập giữa kì I

Đề cương ôn tập giữa kì I 

- Bài tập tổng hợp

- Các đề thi luyện tập


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Số học :

+ Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

+ Ước chung và bội chung

 

 

- Hình học:

+ Luyện tập: Khi nào AM + MB = AB ?


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Ước chung và bội chung

+ Ước chung lớn nhất

+ Luyện tập: Ước chung lớn nhất

 

 

- Hình học: 

+ Vẽ đoạn thẳng cho biết độ dài


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Đại số: 

+ Bội chung nhỏ nhất

+ Luyện tập: Bội chung nhỏ nhất

 

 

- Hình học:

+ Trung điểm của đoạn thẳng


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Số học:

+ Ôn tập chương I

 

 

- Hình học:

+ Luyện tập: Trung điểm của đoạn thẳng


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Đại số: 

+ Ôn tập kiểm tra 45 phút

+ Làm quen với số nguyên âm

+ Tập hợp các số nguyên

 

 

- Hình học:

+ Ôn tập chương I


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Đại số: 

+ Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

+ Luyện tập: Thứ tự trong tập hợp các số nguyên

+ Cộng hai số nguyên cùng dấu


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Cộng hai số nguyên cùng dấu

+ Cộng hai số nguyên khác dấu

+ Luyện tập: Cộng hai số nguyên khác dấu

+ Tính chất của phép cộng các số nguyên

 


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Tính chất phép cộng các số nguyên

+ Phép trừ hai số nguyên

+ Luyện tập: Phép trừ hai số nguyên

+ Quy tắc dấu ngoặc


Đề cương ôn tập học kì I

+ Đề cương ôn tập học kì I

+ Giải đề cương ôn tập học kì I

+ 10 Đề thi học kì 1 luyện tập

Bộ đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2019 - 2020

Giải đề cương ôn tập học kì 1 năm học 2019 - 2020

Tổng hợp các câu khó xuất hiện trong đề thi học kì 1

Hướng dẫn giải các bài toán khó trong đề thi học kì 1 - phần 1

Hướng dẫn giải các bài toán khó trong đề thi học kì 1 - phần 2

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 01

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 02

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 03

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 04

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 05

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 06

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 07

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 08

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 09

Đề kiểm tra học kì 1 - Đề số 10


Bài học tuần 18 (01/01 - 07/01)

- Ôn tập học kì I


Bài học tuần 19 (08/01 - 14/01)

- Ôn tập học kì I


Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Đại số: 

+ Quy tắc chuyển vế

+ Luyện tập: Quy tắc chuyển vế

+ Nhân hai số nguyên khác dấu

 

 

- Hình học:

+ Nửa mặt phẳng


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Đại số: 

+ Nhân hai số nguyên cùng dấu

+ Luyện tập: Nhân hai số nguyên cùng dấu

+ Tính chất của phép nhân

 

 

- Hình học:

+ Góc


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Tính chất của phép nhân

+ Bội và ước của một số nguyên

+ Ôn tập chương II

 

- Hình học: 

+ Số đo góc


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Đại số: 

+ Ôn tập kiểm tra chương II

+ Mở rộng khái niệm phân số

+ Phân số bằng nhau

 

 

- Hình học:

+ Khi nào góc xOy + yOz = xOz ?


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Đại số: 

+ Phân số bằng nhau

+ Tính chất cơ bản của phân số

+ Luyện tập: Tính chất cơ bản của phân số

 

 

- Hình học:

+ Vẽ góc cho biết số đo


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Đại số: 

+ Rút gọn phân số

+ Luyện tập: Rút gọn phân số

+ Quy đồng mẫu số nhiều phân số


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Quy đồng mẫu số nhiều phân số

+ So sánh phân số

 

 

- Hình học:

+ Tia phân giác của góc


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Đại số: 

+ Luyện tập: So sánh phân số

+ Phép cộng phân số

+ Luyện tập: Phép cộng phân số

 

 

 

- Hình học:

+ Tia phân giác của một góc


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Đại số: 

+ Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

+ Luyện tập: Tính chất cơ bản của phép cộng phân số

+ Phép trừ phân số


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Phép trừ phân số

+ Phép nhân phân số

+ Tính chất cơ bản của phép nhân phân số


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Tính chất cơ bản của phép nhân phân số

+ Phép chia phân số

+ Luyện tập: Phép chia phân số

 

 

- Hình học:

+ Đường tròn


Bài học tuần 31 (26/03 - 01/04)

- Đại số: 

+ Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

+ Luyện tập: Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm

 

 

- Hình học:

+ Tam giác


Bài học tuần 32 (26/03 - 01/04)

- Đại số: 

+ Ôn tập chương II

 

 

- Hình học:

+ Ôn tập chương II


Tài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kỳ II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 33 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Tìm giá trị phân số của một số cho trước

+ Luyện tập: Tìm giá trị phân số của một số cho trước

+ Tìm một số biết giá trị phân số của nó

 

 

 

- Hình học: 

+ Ôn tập chương II


Bài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Đại số:

+ Luyện tập: Tìm một số biết giá trị phân số của nó

+ Tìm tỉ số của hai số

 

 

- Hình học: 

+ Ôn tập kiểm tra học kì II


Bài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Đại số: 

+ Luyện tập: Tìm tỉ số của hai số

+ Biểu đồ phần trăm

+ Ôn tập kiểm tra học kì II