Banner trang chi tiết
MathX Học toán

Bài học tuần

Chương trình học toán cơ bản theo hàng tuần Toán lớp 7, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục và Đào Tạo.

 

Các bài giảng tương ứng với các bài học trong sách giáo khoa, bên cạnh đó Thầy Hiếu có các bài giảng video luyện tập về các bài học giúp các em học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc.

 

Các video bài giảng luyện tập có thể có thêm các bài tập ở mức độ nâng cao vừa phải, giúp các con làm quen với dạng bài nâng cao. Sau mỗi video đều có các bài tập về nhà, học sinh sẽ làm bài ra vở ghi và sau đó so sánh với đáp án mà thầy giáo đã đưa lên.

 

Bài học tuần 1 (04/09 - 10/09)

- Đại số:

+ Tập hợp Q các số hữu tỉ

+ Cộng, trừ các số hữu tỉ

 

 

- Hình học:

+ Hai góc đối đỉnh


Bài học tuần 2 (11/09 - 17/09)

- Đại số:

+ Nhân, chia số hữu tỉ.

+ Giá trị tuyệt đối của số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân

 

 

- Hình học:

+ Hai đường thẳng vuông góc


Bài học tuần 3 (18/09 - 24/09)

- Đại số:

+ Lũy thừa của một số hữu tỉ

 

 

- Hình học: 

+ Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng

+ Hai đường thẳng song song


Bài học tuần 4 (25/09 - 01/10)

- Đại số:

+ Lũy thừa của một số hữu tỉ

 

 

- Hình học:

+ Tiên đề Ơ-Clit về đường thẳng song song


Bài học tuần 5 (02/10 - 08/10)

- Đại số:

+ Tỉ lệ thức

 

 

- Hình học:

+ Từ vuông góc đến song song


Bài học tuần 6 (09/10 - 15/10)

- Đại số:

+ Tính chất dãy tỉ số bằng nhau

 

 

- Hình học:

+ Định lí


Bài học tuần 7 (16/10 - 22/10)

- Đại số:

+ Số thập phân hữu hạn, số thập phân vô hạn tuần hoàn

 

 

- Hình học:

+ Ôn tập kiểm tra chương I


Bài học tuần 8 (23/10 - 29/10)

- Đại số:

+ Làm tròn số


Bài học tuần 9 (30/10 - 05/11)

- Đại số:

+ Số vô tỉ. Khái niệm căn bậc hai

+ Số thực

 

 

- Hình học:

+ Tổng ba góc của một tam giác


Đề cương ôn tập giữa kì I

Đề cương ôn tập giữa kì I 

- Bài tập tổng hợp

- Các đề thi luyện tập


Bài học tuần 10 (06/11 - 12/11)

- Hình học:

+ Hai tam giác bằng nhau


Bài học tuần 11 (13/11- 19/11)

- Số học:

+ Ôn tập kiểm tra chương I

 

 

- Hình học:

+ Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác (cạnh - cạnh - cạnh)


Bài học tuần 12 (20/11 - 26/11)

- Đại số:

+ Đại lượng tỉ lệ thuận

+ Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận


Bài học tuần 13 ( 27/11 - 03/12)

- Đại số:

+ Đại lượng tỉ lệ nghịch

 

 

- Hình học:

+ Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác (cạnh  - góc - cạnh)


Bài học tuần 14 (04/12 - 10/12)

- Đại số:

+ Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch

+ Hàm số


Bài học tuần 15 (11/12 - 17/12)

- Hình học:

+ Mặt phẳng tọa độ

+ Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác (góc - cạnh - góc)


Bài học tuần 16 (18/12 - 24/12)

- Đại số:

+ Đồ thị hàm số y = a.x (a khác 0)


Bài học tuần 17 (25/12 - 31/12)

- Đại số:

+ Ôn tập kiểm tra chương II


Đề cương ôn tập học kì I

+ Bộ đề cương ôn tập học kì 1

+ Giải Đề cương ôn tập học kì 1

+ 10 Đề ôn luyện thi học kì 1
Bài học tuần 20 (15/01 - 21/01)

- Đại số:

+ Thu thập số liệu thống kê, tần số


Bài học tuần 21 (22/01 - 28/01)

- Đại số:

+ Bảng tần số các giá trị của dấu hiệu

 

 

- Hình học:

+ Tam giác cân


Bài học tuần 22 (29/01 - 04/02)

- Đại số:

+ Biểu đồ

 

 

- Hình học:

+ Định lí Pytago


Bài học tuần 23 (05/02 - 11/02)

- Đại số:

+ Số trung bình cộng

 

 

- Hình học:

+ Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông


Bài học tuần 24 (12/02 - 18/02)

- Đại số:

+ Ôn tập kiểm tra chương III

 

 

- Hình học:

+ Ôn tập kiểm tra chương II


Bài học tuần 25 (19/02 - 25/02)

- Đại số:

+ Khái niệm về biểu thức đại số

+ Giá trị của biểu thức đại số


Bài học tuần 26 (26/02 - 04/03)

- Đại số:

+ Đơn thức

+ Đơn thức đồng dạng


Bài học tuần 27 (05/03 - 11/03)

- Đại số:

+ Đa thức

 

 

- Hình học:

+ Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác


Bài học tuần 28 (12/03 - 18/03)

- Đại số:

+ Cộng, trừ đa thức

 

 

- Hình học:

+ Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu


Bài học tuần 29 (19/03 - 25/03)

- Đại số:

+ Đa thức một biến

+ Cộng, trừ đa thức một biến

 

 

- Hình học:

+ Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác. Bất đẳng thức tam giác


Bài học tuần 30 (26/03 - 01/04)

- Hình học:

+ Tính chất ba đường trung tuyến của một tam giác


Tài liệu ôn tập cuối học kì II

Tài liệu ôn tập cuối học kì II bao gồm:

- Đề cương ôn tập cuối học kì II.

- 10 đề tham khảo, luyện tập cuối học kì II.


Bài học tuần 31 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Nghiệm của đa thức một biến

 

 

- Hình học:

+ Tính chất tia phân giác của một góc


Bài học tuần 32 (26/03 - 01/04)

- Đại số:

+ Nghiệm của đa thức một biến

 

 

- Hình học:

+ Tính chất ba đường phân giác của một tam giác


Bài học tuần 33 (26/03 - 01/04)

Nội dung học tập tuần 33.

Đại số: Ôn tập chương VI


Bài học tuần 34 (23/04 - 29/04)

- Hình học:

+ Tính chất ba đường cao của một tam giác

+ Ôn tập kiểm tra chương III


Bài học tuần 35 (30/04 - 06/05)

- Ôn tập cuối năm