Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Bài toán số tự nhiên - phần 1

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay Bài toán số tự nhiên - phần 1

Tìm số tự nhiên A, biết:

a) A là số có ba chữ số lớn hơn 995.

b) A là số có ba chữ số đều là chữ số lẻ và 100<A<120

c) A có tận cùng là chữ số A và 158<A<190

Các em xem video hướng dẫn giải tại đây:


Tin liên quan

Tin cùng loại