Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Đề cương ôn tập cuối học kì II Toán 8 năm học 2018 - 2019

Ngày cập nhật: 17/07/2019

Đồng hành cùng các con trong mỗi kỳ học trên lớp, thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi cuối học kì II môn Toán lớp 8, cập nhật theo nội dung năm 2018-2019. Xem và tải thư viện đề kiểm tra miễn phí tại online math

 

                                       

Chúc các con đạt kết quả tốt nhất!

Tham khảo: đề thi hết học kì 2 môn toán lớp 8