Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Đề cương ôn tập cuối học kì II môn Toán 2 năm học 2018 - 2019

Ngày cập nhật: 19/07/2019

Đồng hành cùng các con trong mỗi kỳ học trên lớp, thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi cuối học kì II môn Toán lớp 2, cập nhật theo nội dung năm 2018-2019. Đề cương gồm 2 phần. Phần trắc nghiệm 20 câu và tự luân gồm 50 câu, đa dạng các chủ đề từ thư viện đề thi Mathx

 

                                       

Chúc các con đạt kết quả tốt nhất!

Tham khảo: bộ đề thi cuối học kì 2 môn toán lớp 2