Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 9 năm học 2019 - 2020

Ngày cập nhật: 03/02/2020

Đồng hành cùng các con trong mỗi kỳ học trên lớp, thầy và Đội ngũ giáo viên chuyên môn MathX đã biên soạn và tổng hợp Đề cương ôn tập, và Bộ đề ôn thi giữa kỳ 2 môn Toán lớp 9, cập nhật theo nội dung năm 2018-2019.

Hướng dẫn:

1. Ôn tập theo Đề cương ôn thi giữa kỳ 2 trước, để hệ thống lại kiến thức từ đầu kỳ 2 đến giữa kỳ, và luyện tập một vài nội dung học kỳ 1 tiêu biểu, dễ vào đề thi.

2. Sau đó, các con làm Bộ đề ôn thi giữa kỳ 2 (tải về bên dưới) ra giấy/vở theo đúng thời gian đề bài cho phép.

3. Kết thúc thời gian tự làm bài, các con so sánh đáp án, tự chấm điểm, rồi rà soát lại từng phần làm sai để nghe lại bải giảng.

4. Các con nghe lại bải giảng tại Toán cơ bản hàng tuần lớp 9

>>> Các con hệ thống lại kiến thức tại: Đề cương ôn thi giữa học kỳ 2 môn Toán lớp 9 năm học 2019 - 2020

Lưu ý:

Đề cương ôn thi và Bộ đề thi cuối kỳ 2, đội ngũ Mathx đang cập nhật và sẽ đưa lên hệ thống khoảng tuần 01, tháng 04/2019.

Phụ huynh và học sinh lưu ý theo dõi, cập nhật để chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi.

I. Ma trận đề thi

Mỗi đề kiểm tra gồm 5 câu, từ dễ đến khó bao gồm nhiều dạng bài tập. Những câu bất đẳng thức chọn lọc do online math biên soạn. Chi tiết xem phần mô tả dưới đây.

 Dạng toán  Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao
 Rút gọn 30% 30% 20% 20%
 Bài toán lập phương trình hoặc hệ phương trình
 Các bài toán đồ thị
 Toán hình học tổng hợp
 Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất

 

II. Đề thi giữa học kì 2 lớp 9

                              

Chúc các con học và thi tốt!

Thân mến!