Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết

10 đề thi cuối học kì II Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021

Ngày cập nhật: 10/03/2021

Mathx.vn gửi đến quý phụ huynh và các em học sinh Bộ đề ôn thi cuối học kì II môn Toán lớp 7 năm học 2020 - 2021.

Học sinh luyện tập lại kiến thức cũng như làm quen với các dạng toán trong đề thi sau khi ôn tập qua đề cương bằng cách trình bày chi tiết lời giải ra vở thông qua các đề thi học kì II mà Mathx.vn đã sưu tầm và soạn thảo. Ngoài ra mathx còn có bộ đề cương toán lớp 7

1. Ma trận đề thi

Mỗi đề thi gồm 2 phần: phần A trắc nghiệm 2 điểm và phần B tự luận 8 điểm. Các câu hỏi từ dễ đến khó, ngay phía dưới là lời giải chi tiết.


Chuyên đề
 Nhận biết  Thông hiểu  Vận dụng  Vận dụng cao
 SỐ HỮU TỈ VÀ SỐ THỰC 30% 30% 20% 20%
 HÀM SỐ VÀ ĐỒ THỊ
 THỐNG KÊ
 BIỂU THỨC ĐẠI SỐ
 TAM GIÁC
 CÁC QUAN HỆ TRONG TAM GIÁC

 

2. Đề thi và đáp án cuối học kì 2 lớp 7

 

               

Chúc các con ôn tập tốt và đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới!​

Xem thêm khóa học toán lớp 7: tại đây

Online math trung tâm toán trực tuyến