Học toán online

Toán cấp 1

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Banner trang chi tiết
MathX Cùng em học toán > RÚT GỌN PHÂN SỐ (SỐ 02)

RÚT GỌN PHÂN SỐ (SỐ 02)

Thầy Hiếu giới thiệu đến các em học sinh một bài toán hay RÚT GỌN PHÂN SỐ (SỐ 02)

Rút gọn:

\(A = \dfrac{{\dfrac{1}{{20}} + \dfrac{1}{{19}} - \dfrac{1}{{2019}}}}{{\dfrac{3}{{20}} + \dfrac{3}{{19}} - \dfrac{3}{{2019}}}}{\text{ }} + {\text{ }}\dfrac{{\dfrac{2}{{19}} + \dfrac{2}{{45}} + \dfrac{2}{{1945}}}}{{\dfrac{3}{{19}} + \dfrac{3}{{45}} + \dfrac{3}{{1945}}}} \)

Các em xem video hướng dẫn giải tại đây:

Phụ huynh và các em học sinh có thể đăng ký khóa học ôn thi vào cấp 2 chất lượng cao trên mathx.vn qua số 0912698216.

Tham khảo khóa học ôn thi vào cấp 2 tại đây: ÔN THI CẤP 2 CHẤT LƯỢNG CAO


Bài viết liên quan