Banner trang chi tiết

Bài học thử lớp 7

Khóa học Toán lớp 7 gồm 2 phần: Toán cơ bản 7 và Toán nâng cao 7

 

1. Toán cơ bản lớp 7

Bao gồm các bài giảng, bài tập luyện tập cơ bản, bám sát kiến thức sách giáo khoa giúp học sinh học trước bài hay ôn tập bài để nắm vững kiến thức.

Sau mỗi bài giảng đều có các bài tập về nhà để học sinh luyện tập, sau đó xem video chữa bài tập về nhà.

 

                                                                          Bài giảng học thử: Toán cơ bản 7 - Tỉ lệ thức

                                      

 

Sau mỗi bài giảng sẽ có một video luyện tập lại bài giảng đó:

 

                                                                      Bài giảng học thử: Toán cơ bản 7 - Luyện tập Tỉ lệ thức

                                     

 

Và sau mỗi video là file bài tập về nhà để các em có thể download để làm bài và so đáp án.

                                                                                

 

2. Toán nâng cao lớp 7

Gồm các bài giảng, bài tập luyện tập được sắp xếp theo hơn 10 chuyên đề Toán nâng cao lớp 7. 

Các bài giảng dễ hiểu, sinh động giúp học sinh hiểu bài, nâng cao kiến thức và thêm yêu thích môn Toán.

Phần học toán nâng cao giúp học sinh vững vàng kiến thức, có thể tham gia các kỳ thi học sinh giỏi Toán.

 

                                                       Bài giảng học thử: Toán nâng cao lớp 7 - Chuyên đề Số hữu tỉ. Số thực - Bài 1

                                      

                                                                                        

 

Ngoài ra, học sinh có thể tham khảo các bài thi Toán dành cho học sinh lớp 7 trong mục các kỳ thi, kỳ thi Toán Châu Á Thái Bình Dương APMOPS, SASMO, AMC, ... Tại đây!